top of page

KNIŽNÍ ILUSTRACE

Knížky ilustruji rád. Pro děti i dospělé. Vlastně to ani nerozlišuji. Důležitý je pro mně příběh, který spisovatel vypráví. Hledám pak při ilustrování způsob jak  příběh “dovyprávět” obrázky. Není vždy potřeba přesně kreslit to co  je už v knížce napsané, ale kreslit to, co si můžeme domýšlet a  představovat. V knížce se tak setkává fantasie spisovatelova-výtvarníkova a čtenářova.

bottom of page